Magische Midzomernacht in Zweden

Afgelopen nacht werden er op verschillende plaatsen in Europa feesten gevierd ter ere van de kortste nacht, oftewel de zomerwende. In Scandinavië werd het op veel plekken niet donker en ging de lichte schemering weer over naar het begin van een nieuwe dag.

De traditie gaat duizenden jaren terug, naar de tijd dat druïden rituelen uitvoerden om de natuurgeesten en voorvaderen gunstig te stemmen. In de folklore wordt hier nog veelvuldig naar verwezen en ook vandaag de dag vinden er overal feesten plaats. Door heel Europa zijn oude stenen monumenten te vinden die vermoedelijk een rol speelden in deze vieringen, waarvan Stonehenge in Engeland wellicht de meest bekende is.

Rond deze tijd is het Magysterium (de speciale dienst van Terra Fabula) extra op de hoede. De ervaring leert dat oude toverij weer tot leven komt. Op veel plaatsen staat men dus ook paraat om in te grijpen als de magische wereld doorschemert in die van de mensen, met veel verwondering tot gevolg. Gelukkig denken de meeste feestvierders dat de overdaad aan drankjes en eten hiervan de oorzaak zijn en gaat men ongestoord weer verder.

In Zweden werden rond vier uur in de morgen op verschillende plaatsen meldingen gedaan van vreemde verschijnselen. Met name in de heuvels en bosrijke omgevingen zag men tussen de bomen dansende lichten en meenden de mensen zelfs gezang te horen.

In Uppsala, een stad ten noorden van Stockholm, keek een kleine jongen uit het raam van zijn slaapkamer en zag een vrolijke optocht voorbij komen van dansende elfen, feeën en kabouters die samen met trollen op wonderlijke instrumenten speelden. Ze werden vergezeld door een paar wandelende bomen die waren versierd met gekleurde linten en lantaarns. Toen de kleine jongen werd opgemerkt, bleven ze onder zijn raam staan en zongen ze hem met een oud lied weer in slaap.

De optocht is door het Magysterium met een onzichtbaarheidsspreuk door de straten van Uppsala teruggeleid naar de bossen en er zijn geen boetes uitgedeeld. In overleg is besloten om de kleine jongen deze mooie herinnering te laten houden. Voor hem was het een levendige droom die echt werd. En het Magysterium is van mening dat je de rijkdom van de verbeelding een kind nooit mag ontnemen.

 

Krijgers van terracottaleger met elkaar op de vuist

De afgelopen nacht vond er een spectaculaire gebeurtenis plaats in het museum van het beroemde terracottaleger in China. De duizenden figuren waren oorspronkelijk bedoelt als bescherming van de tombe van de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi (259 v.Chr.- 210 v.Chr.)

Nachtwakers werden opgeschrikt door oorverdovend lawaai. Toen ze naar de hallen renden waar de duizenden figuren staan opgesteld in grote putten, kwamen ze in een vechtpartij terecht. Soldaten, generaals en infanteristen waren op onverklaarbare wijze tot leven gekomen en met elkaar slaags geraakt.

In paniek belden de nachtwakers de plaatselijke autoriteiten, die in het geheim samenwerken met het Magysterium, de geheime dienst van Terra Fabula. Toen zij in het museum arriveerden vlogen hen wapens en scherven van terracotta om de oren. Een van de agenten raakte gewond. Een andere moest enkele soldaten van zich afslaan waarna ze in stukken uiteenvielen. Waarschijnlijk is er in het leger door onderlinge jaloezie onrust uitgebroken en konden soldaten zich na duizenden jaren ingehouden te hebben hun frustratie niet meer beheersen.

Het duurde de hele nacht voordat de geheime dienst alles weer onder controle had. Het was hen al sinds de ontdekking van het terracottaleger bekend dat de keizer magiërs bij de bouw van zijn mausoleum had betrokken. De vechtende figuren staan weer terug op hun plaats en zijn gerepareerd met standaard spreuken. Toen het museum vanochtend haar deuren opende konden bezoekers weer volop genieten van dit archeologisch wonder.

De tombe van de keizer is tot op de dag van vandaag nog steeds niet geopend. Men vermoed dat er veel kostbare objecten liggen. Geleerden maken al jaren met elkaar ruzie over wat de beste manier is om de tombe binnen te gaan en alles goed te kunnen conserveren.

Het Magysterium bezit de originele bouwontwerpen van de tombe en heeft reeds aan het einde van de jaren 70, vlak na de ontdekking van het terracottaleger, in het grootste geheim enkele gevaarlijke magische schatten uit de tombe verwijderd en veilig opgeborgen op Terra Fabula. Men weet echter niet of alle gevaarlijke objecten uit de tombe verwijderd zijn en houdt de opgravingen in en rond het mausoleum in de toekomst zeer nauwlettend in de gaten.

Rondvliegende boeken in Buenos Aires

In een van de mooiste boekwinkels ter wereld, El Ateneo Grand Splendid in Buenos Aires, Argentinië, brak gisteren vlak voor sluitingstijd paniek uit.

De klanten dachten in eerste instantie dat het om een reclamestunt ging. De boekwinkel is gehuisvest in een oud theater en heeft veel van haar karakteristieke interieur behouden, inclusief het toneel en de balkons. Men ging er van uit dat de winkel, waar wel vaker bijzondere evenementen plaatsvinden, de bezoekers wilde verrassen. Totdat klanten zagen dat de boeken niet aan touwen vastzaten of anderszins konden rondvliegen.

Argentijnse leden van het Magysterium, de speciale dienst van Terra Fabula, werden gealarmeerd en waren snel ter plaatse. Nadat ze de bezoekers en het personeel hadden betoverd in een tijdelijke bevriezing van tijd en beweging, sloten ze de winkel en wisten de boeken te vangen met netten of door er simpelweg andere boeken naar te gooien. Een van de agenten werd zelfs door een boek ondergepoept, iets wat tot dusver nooit voor mogelijk was gehouden.

Nader onderzoek wees uit dat de afdeling antiquariaat, waar zeer oude boeken en manuscripten worden tentoongesteld of verkocht, een kist met antieke boeken had opgekocht van een familie waarvan de identiteit om begrijpelijke redenen geheim wordt gehouden. Verdere naspeuring bracht aan het licht dat de bibliotheek van de betreffende familie nog meer betoverde boeken had. Ook daar hebben de nodige acties plaatsgevonden om alle rondfladderende boeken te vangen en veilig op te bergen.

De boeken (waarvan de meeste als onderwerp hadden vogels, vleermuizen en ander vliegend gespuis) zijn naar de bibliotheek van Terra Fabula overgebracht. Vervalsingen zijn er voor in de plaats gelegd in de boekwinkel.

Aangezien bezoekers met de nodige spreuken nog steeds in de veronderstelling waren dat de vliegende boeken een slimme reclamestunt was, werd de volgende dag het verkooprecord verbroken. Voor het personeel was het een raadsel waarom iedereen op dezelfde dag boeken kwam kopen over alles wat met vliegen te maken had.

Archeologen gered uit Zarzura

Enkele dagen geleden deden archeologen in de westelijke Sahara een opmerkelijke ontdekking. Vlak voor zonsondergang verscheen tussen de hoge duinen in de woestijn een grote oase. Het team dacht met een fata morgana van doen te hebben; een luchtspiegeling die wordt veroorzaakt door hete lucht en een bepaalde inval van het licht. Toch besloten zij onderzoek te doen. Niet alleen bleek de oase echt te zijn, ze troffen er een witte stad aan van duizenden jaren oud: Zarzura.

De legendarische stad sprak schrijvers en verhalenvertellers uit de oudheid tot de verbeelding en lang heeft men gedacht dat Zarzura een verwijzing was naar een bestaande stad onder een andere naam. Getuigenverklaringen spraken van een witte stad, gevuld met grote rijkdommen en magische objecten. Maar aan deze verklaringen werd nooit veel waarde gehecht.

De archeologen stuurden foto’s en berichten naar hun thuisbasis, welke onderschept werden door de speciale dienst van Terra Fabula, het Magysterium. Het bestaan van de stad is al lang bekend en werd tot nu toe zorgvuldig geheim gehouden. De foto’s en berichten zijn vernietigd en de archeologen teruggehaald om hun leven te beschermen.

De stad verschijnt maar eens in de honderd jaar. Iedereen die haar betreed en haar niet verlaat voor de nieuwe dag, zal met de stad door de woestijn worden opgeslokt. Het Magysterium kon de archeologen maar ternauwernood in veiligheid brengen en hun geheugen een andere herinnering geven met een flinke dosis Phantasiae Olie. Gelukkig had de speciale dienst een grote voorraad bij zich voor de acht archeologen en hun assistenten.

Zarzura is inmiddels weer verdwenen. De speciale dienst van Terra Fabula heeft met de plaatselijke nomaden afgesproken dat hun nakomelingen over honderd jaar contact opnemen, mocht er een nieuwe reddingsactie nodig zijn. In de tussentijd heeft de organisatie het gebied met de nodige spreuken ontoegankelijk gemaakt door, telkens als iemand er een voet zet, een zandstorm te laten opwaaien.

Syrpentus in de Thames

Enkele weken geleden verscheen er een opmerkelijke opname op het internet van een vreemd wezen dat in de Thames aan het zwemmen was. Dit deed alle alarmbellen van de geheime dienst op Terra Fabula rinkelen aangezien zij haar best doet om elke bericht of foto tegen te houden die de magische wereld kan verraden.

Navraag bij de Maeris, de waterwezens die zich in de Thames verschuilen, vertelde dat een van hun zeeslangen was ontsnapt en publiekelijk van haar nieuw verworven vrijheid aan het genieten was. Het dier zwom dwars door de rivier in Londen alvorens het verdween. Bij de monding van de Thames in de Noordzee is het dier gevangen en weer teruggebracht naar haar verblijf.

De geheime dienst van Terra Fabula heeft een bericht verspreid dat de opname een speling van de zintuigen was. Gelukkig werd dit voor waar aangenomen en spreekt niemand meer over het voorval. De persoon die de opname had gemaakt en verspreid is door middel van een brief beneveld met Phantasiae Olie en gelooft inmiddels dat de opname een goede grap was.

Beestenbende in Londen

In de vroege uren van donderdag op vrijdag werden nachtbewakers van het Natuurhistorisch Museum in Londen tijdens hun ronde opgeschrikt door vreemde dierengeluiden. Gewapend met zaklantaarns besloten ze om een kijkje te nemen in de centrale hal.

Daar troffen ze tot hun verbijstering tientallen wandelende en vliegende dieren aan van de verschillende afdelingen van het museum. Een van de nachtbewakers heeft contacten met Terra Fabula, zoals elk museum in de wereld van de mensen medewerkers heeft die in het geheim zowel overdag als ’s nachts alles in de gaten houden. Hij belde naar een speciaal telefoonnummer dat hem gelijk doorschakelde met de Magische Diensten.

Terwijl de andere bewakers in paniek wegrenden voor een sabeltandtijger die een ommetje maakte en wel met hen wilde spelen, wist de bewaker de opgezette dieren en skeletten in de centrale hal bijeen te houden door ze af te leiden met snoepjes die hij toevallig bij zich had. De andere bewakers hadden zichzelf intussen opgesloten in de bezemkast, waarin een aanzienlijke hoeveelheid insecten en reptielen zich had verstopt. Een kast die alleen van de buitenkant kon worden geopend.

Nadat de diensten van Terra Fabula de spreuken van de loslopende dierentuin hadden verwijderd, keerde de rust in het museum weer terug. De andere nachtbewakers werden uit de bezemkast bevrijd en van een nieuwe herinnering voorzien. Ze denken nu dat de beestenbende een grap was van studenten van de afdeling Natuurwetenschappen. Rond de grote slagtanden van de sabeltandtijger zit nog steeds kauwgom.

Na onderzoek werd geconstateerd dat de dieren uit een oude collectie kwamen die rond 1923 door het museum in het geheim werd aangekocht van een oude adellijke familie uit Yorkshire. De familie was van magische origine, ook al hebben ze daar waarschijnlijk nooit iets van geweten. In de wereld van de mensen zijn er veel families die geen kennis hebben van hun bijzondere oorsprong en uit het oog van veiligheid proberen de Magische Diensten dat zo te houden.

Er is bericht uitgegaan naar andere natuurhistorische musea over de hele wereld om te voorkomen dat ook daar bewakers of bezoekers worden opgeschrikt door wandelende dodo’s of dinosaurussen.

Parfumerie op stelten in Budapest

Gisteren kwamen er alarmerende berichten van onze contactpersonen uit Budapest binnen. In een parfumerie in een van de drukste winkelstraten werden de eigenaresse en haar klanten bedwelmd door sterke geuren en begonnen zich vreemd te gedragen. Een van de klanten dacht dat zij een koningin was en deelde handtekeningen uit in de straat. Een andere klant kon niet meer stoppen met dansen op de toonbank. De eigenaresse was in de veronderstelling dat ze een operazangeres was en zong aria’s uit alle grote opera’s, met veel pijnlijke oren van haar toehoorders tot gevolg.

Na onderzoek is gebleken dat in het magazijn van de driehonderd jaar oude zaak enkele vreemd gevormde flesjes op de grond lagen die uit een kast waren gevallen. Toen ze braken kwamen er Phantasiae Oliën vrij. De geuren hebben een magische uitwerking en de combinatie van de verschillende oliën zorgden ervoor dat de bezoekers van de parfumerie waanbeelden kregen.

Hoe de magische oliën daar terecht zijn gekomen is een raadsel. Nadat alle ramen van de zaak waren opengezet en de eigenaresse en haar klanten een nieuwe herinnering hebben gekregen, is de rust teruggekeerd. De eigenaresse vraagt zich wel af waarom ze opeens een grote voorliefde heeft gekregen voor opera’s en heeft zich inmiddels aangemeld bij de plaatselijke opera vereniging.

 

Pratende schilderijen in het Louvre

Afgelopen zaterdag kwamen er meldingen binnen van verwarde bezoekers in museum het Louvre in Parijs. De bezoekers hadden allen de schilderijen bekeken van de Italiaanse schilder Guiseppe Arcimboldo (1527 – 1593).

Zijn schilderijen zijn fantasievolle portretten van figuren die bestaan uit composities van vruchten, bloemen, dieren en voorwerpen. In de Renaissance werd Guiseppe als excentriek beschouwd omdat hij een grote voorliefde had voor bizarre kunsten. Naast schilderijen was hij ook ontwerper van ingenieuze decors voor theater en feesten. Zijn uitbundige kostuums waren bij vele geliefd tijdens balfeesten en carnaval.

De bezoekers meenden dat de schilderijen bewogen en dat de figuren van vier schilderijen genaamd Lente, Zomer, Herfst en Winter, met elkaar in het Italiaans spraken en zelfs zongen.

De suppoost van de afdeling waar de schilderijen hangen maakte van dit voorval een melding bij de directeur, die vervolgens de bezoekers doorverwees naar een oogarts en een dokter om hun oren na te laten kijken. De bezoekers verlieten daarop verontwaardigd het museum.

Afgelopen nacht heeft een speciaal team van Terra Fabula de schilderijen in het museum verwisseld met vervalsingen en de originele werken meegenomen naar het museum voor de Magische Kunsten. Daar kunnen de figuren naar hartenlust babbelen en contact leggen met andere praatgrage schilderijen.

Geheimzinnige vondst museum in Praag

Kort geleden deden wetenschappers een vreemde ontdekking in het depot van het Nationaal Historisch Museum in Praag. Tussen duizenden opgezette dieren, skeletten en lugubere zaken in glazen potten, vonden ze de botten van een onbekend wezen.

De botten bevonden zich in een houten kist die was verzegeld en verstopt onder de vloer. Men ontdekte de verborgen ruimte doordat een onhandige medewerker een glazen pot uit zijn handen liet vallen en zag dat de vloeistof wegliep in een scheur tussen de tegels. In de kist lag een brief waarop een nauwelijks leesbaar handschrift stond. Men kon onderaan de brief nog net lezen: ‘Doe deze kist onmiddellijk weer dicht en werp hem in de diepste oceaan!’

De schedel had maar één oog in het midden en enorme hoektanden. Daarnaast was het hoofd veel te groot voor dat van een mens. Wat de wetenschappers nog meer fascineerde was dat de botten opgloeiden in het donker. Na grondig onderzoek concludeerden ze dat het wezen wetenschappelijk niet verklaarbaar was en wilden dit publiceren.

Gelukkig werd de correspondentie tijdig onderschept door de speciale diensten op Terra Fabula. Verkleed als onderzoekers konden de geheim agenten het museum binnenkomen en de geheugens van de professoren een valse herinnering geven door middel van brieven die waren besprenkeld met Phantasiae Oliën. Ze denken nu dat een van hen per ongeluk botten van allerlei dieren door elkaar heeft gehaald en verkeerd weer aan elkaar heeft gezet.

Het skelet van het fantasiewezen is meegenomen naar het Museum Terranum Mysterium et Magicae op Terra Fabula alwaar het is tentoongesteld. Om welk wezen het precies gaat wordt nog onderzocht.

Verdwaalde sprookjes in het Zwarte Woud

In het Zwarte Woud in Duitsland is in de bibliotheek van een oud landhuis een boek ontdekt met onbekende sprookjes van de gebroeders Grimm.

De bewoner, een excentrieke graaf op hoge leeftijd, had tegenover een plaatselijke krant geklaagd over vreemde geluiden in de bossen rondom het landhuis en beschuldigde de jeugd van pesterijen. Maar de burgemeester heeft geen actie ondernomen omdat volgens hem: ‘sprake is van een overmatige fantasie doordat de bewoner in kwestie wel van een flinke borrel houdt.’

De nachtelijke geluiden in de bossen hielden aan. De bewoners uit het dorp zagen vreemd uitgedoste figuren in de velden rond het landgoed opduiken. Ze zagen er zo wonderlijk uit dat ze dachten dat het naburig dorp misschien was vergeten dat carnaval al lang voorbij was. Maar de burgemeester weigerde om de zaak te onderzoeken. Hij bleef liever zitten in het restaurant tegenover het gemeentehuis achter een grote berg met worsten.

Dit alles was voor de geheime eenheid van Terra Fabula genoeg om polshoogte te gaan nemen. Het vermoeden bleek juist. In de bossen en velden rondom het landgoed werden sprookjesfiguren aangetroffen die uit een boek waren gestapt en door hun nieuwsgierigheid waren verdwaald. Ze zagen er verward en verwaarloosd uit en zaten verstopt in een tent die ze hadden gebouwd van een enorme baljurk van een prinses.

Na een korte zoektocht ontdekte de geheime eenheid van Terra Fabula het landgoed met een vervallen bibliotheek alwaar een leeg boek rondfladderde. Gelukkig zat de graaf in zijn stoel te slapen tussen lege flessen wijn.

De figuren zijn inmiddels weer veilig teruggekeerd naar het boek, dat is meegenomen naar de koninklijke bibliotheek van Terra Fabula. Het vliegt elke dag een rondje en heeft zelfs zijn oog laten vallen op een ander sprookjesboek.